MSH4 Color FASTA
The longest form of insertion/deletion sites is shown in the FASTA sequence and contain a '-' as the alternate allele in the variation tag.
*Display courtesy of GeneSNPs

AAGTATGTTT GGAATGCCCT GTGCAATAAT CATTCCAAGA ACAGAGATGT 50
TCTTAAGGAC TGTTGTCACT GCATGTGGGT AAACCGCTGT GCATAACTGG 100
TTTATTGAGA TACTCAACAG TGGCAGGATT TCAGTAGTGG TGTAAATTAA 150
TGTCTTCTAA TAGCTTCTGT ATGGCAGTAT CCAGATAATT TCGTCATGTT 200 | var(200):[G:0.04]
TAATCCATGG ATCTCTGGTA AGTTGGTACT ATTGGCCTTA TTTAAGGAAT 250
TTTCTAAAGG TCACCACTGC AAAGCTGGAG TTTGAACTTC TAGTGTGCCA 300 | var(281):[G:0.03]
TTAACTGATT TATATGTTAG AAACCACAGT ACTAGAAATT GGTAGATGGG 350
GAATTGTTAA CTGAGAGATC TTACCCAGTC AGTCTTTCCC TGTTTCCTAC 400
TCTACTATGC ACACAGCCAT GTGCATACTA TCTTTTGATA ATATAACTAT 450
CTTTCCTATA TTTGGTCACA AGATCAACCT TAGGTGGGTT ATGCTGTGTG 500
AGCATTACAC GTTCTCATTG TGTCAAAGGC ACTGGGTGTA CTGTGTTGGG 550
TGGTTTCTAC ATTTAAAGAT AAGCTAGTGT GCTTGGACGT GTGGGAAATG 600
CATGTAACAT TTGCAATAAG GGAGATTGGG TGCTGTGAGA ATAATGGGGC 650
TAACAAATCG GGTGGTCATT GATGGGCCTT GCAGAGTTCT GGTCAGTCTG 700
ATACCTGCAG GCTGAGGATG TTCCAGTGAG GTTCATGTGG AAAGTGATGG 750
GTTTGGGAAT GGCTGGAAGC AGGGTCATAG ACCTGAAGTA CGTGAATCCA 800
TGTGGAAAGC TGAGCCTGCC TGCGCCTGCG CAGTGCAGCT TAGTGCGTCG 850 | var(809):[A:0.03]
GCGCGCAGTT CTCCCGCCCG TTTCAGCGGC GCAGCTTCTG TAGTTGGGCT 900 | var(861):[T:0.02]
ACTGGAGGGG TCGCTCAGAA ACCTCATACT TCTCGGGTCA GGGAAGGTTT 950 | Exon 1 | UTR
GGGAGGA
TGC TGAGGCCTGA GATCTCATCA ACCTCGCCTT CTGCCCCGGC 1000
       M   L  R  P  E   I  S  S   T  S  P   S  A  P  A 15
GGTTTCCCCG TCGTCGGGAG AAACCCGCTC ACCTCAGGGT CCCCGCTACA 1050
  V  S  P   S  S  G   E  T  R  S   P  Q  G   P  R  Y   31
ATTTCGGACT CCAGGAGACT CCACAGAGCC GCCCTTCGGT CCAGGTGGTC 1100
N  F  G  L   Q  E  T   P  Q  S   R  P  S  V   Q  V  V  48
TCTGCATCCA CCTGTCCTGG CACGTCAGGA GCTGCGGGCG ACCGGAGCAG 1150 | var(1135):[T:0.01]
 S  A  S   T  C  P  G   T  S  G   A  A  G   D  R  S  S 65
CAGCAGCAGC AGCCTTCCCT GCCCCGCGCC AAACTCCCGG CCAGCTCAAG 1200
  S  S  S   S  L  P   C  P  A  P   N  S  R   P  A  Q   81
GCAAGGAGTG ATTGGGTGGA GGAGTCTCCT TGAGGCTAGA GGCCGGCAGT 1250 | var(1226):[G:0.01]
TCATGGAGGC TCGGGGGCAC GTGGGTGGTG GTTACCACAG TGAAGTTGTG 1300
ATTTGGTTGG GGCGTGAGAT CTGAGTGCCC TGGGAATTTG GTGAGTCTGG 1350 | var(1318):[C:0.01]
GTGATTAGAA GCCTTGACTT TTCAAATTGG TTCTATTGCA AGACCTTGAC 1400 | NOT SCANNED
TGTGGATGGC TCAGTTCTGA GAAAGGCTGA AGTATCCCAT ATAACGTCCC 1450
TCACAGTGTC TGACAAATGA CAGTTTGTGC GTGAGTTTGC TGATAGAAGT 1500
TGTGAGCTGA TCTTTGGCTG CTGAATTTAA TTCTCCAAAT CCTGCTAAGG 1550
TGGGATAAAA TAGATTAAAT TGAACATTTC ATCTAATTCA GGGAAAATAA 1600
TATGTTTAGT ATTAAAAGAG TGGGCTGGGC GGTGGCTGAC GCCTGTAATC 1650 | REPEAT
CCAGCACTTT GGGAAACCAG GGTGGGCGGA TCACTTGAGG CCGGGAGTTC 1700
CACACCAGCC TGGCCAACAT GGTGAACCTC CCACCCCCAT CCCCTATCTC 1750
TACTAAAAGT ACAAAAATTA TCTGGGTGTG GTGGCACGTG ACTGTGGTCC 1800
CAGCTACTCA GGAGGTTGAG GTGGGAGGAT GGCGAGTCCG GGAGGTCGAG 1850
GCTGCCGTGA GCTGAGATTG CGCCACTGCA TTTCAGCCTG GGTGACACAG 1900
TGAGACCCTG ACTCAAAACA AACAAACAAA AAA
GATGCAT GTCCTTCAAA 1950
TCATTTATTA TTTTGTTAGT CTCTATTCAT GACAAAGCAT CACCATTTTT 2000
CACACACGAT TGCAACACAA TGGTAAAGTA ACAAATACCA AATCCAATGG 2050 | REPEAT
TCATTTTTCA GTTCATCTCA TGTGACCTTT CTGCTGTATT TAATGTTCTT 2100
AATTTCTTTA TTTTTAGAAA CAGAGTCTCG CTATGCTGCC CATGCTGGTC 2150 | REPEAT
TCAAACTCCT GGTCTCAAGT GCTCCTGCCT CGGTCTGCCC AAGCATTGGG 2200
ATTACAGGCA TGAGCCACTG CTGCCTGGCC TATGTTTAAT GTTCTTGACT 2250 | REPEAT
GGTCTTCTCT TAAACTCTTT TAATTTGGCT TCCTTGATTC CACTTGCCCC 2300
TGTTTTTCTG CTACCTC
CCA GAGAATTGCT GTGCCCACCT TTGTTCCCAA 2350
ATTATGGGCA TGTCATTAAA GCTTTTTTTC CTAGGCCACT TCTACCTAGA 2400
TGTGACTATC TCCACAGCTC AGATCTCATC TACACTCCAG ACTTACTTCA 2450 | REPEAT
GACTGTCTTC TGAAGTTTTT ATTGATGGAC TAATGGATAC CTCAGGCTGA 2500
CTATATGATT AATTAAATTC CTCTCTGCAC TTTTTTTTTT TTTTTGAGAC 2550 | REPEAT
AGAGTCTTGC TCTGTTGCCC AGGCTGGAGT GCAGTGGCAT GGTCATGACT 2600
CACTGCAGCC TCAAATTCCT GGGCTCAAGC GATCCTCCCA CCTCAGCCTC 2650
CCGAGTAGCT GGGACCAAGG CATGTGCCCC TACAGATGGC TAATTTAAAA 2700
AATTTTTTTG TAGAGACAGT GTTTTCCTAC GTTGCCCAGC CTGGTCTCGA 2750
ACTTCTAGGC TCAAGCGATC CTCCTACCTC AGCCTCCCAA AATGCTGGGA 2800
TTACAGGTGT GAGCCACTGC ACCTAGCCCT CAAACTCTTA AGTGTTCTTC 2850 | REPEAT
C
ATCCTTGTA GCTTACTTAC TGTACCACCA GAGTTATGTG GAAAATGATC 2900
TTATCATGTC CCTTGCCACT TAAATCAGTA GACCTGTATC TGCAGGTAAA 2950
AGATCAAACT CTCTAGAAGG ATAGCCAAAG CAATTGGGAT CGGTTTCTAA 3000
TCTTTACAGA TTTATCCCTC ATCATTTAAT ATTTACCCTG CTTTCTAACA 3050
AAACTGAGCT ACTTGCAATT CCTTTAAAGC AACATGAATG TTCACATTGT 3100
CAGTCTAATC CCTCTCTTCA TCAGATGCTT GGTCACCCAC TTATTTATCA 3150
GTAATGATAA CATTCACTAA TTTATATGCA CCTACTTTGT TCTGGCTTCT 3200
TACTAGGCAG ACGGTATCTT TGATCCTCAC AATAATTTTG CAGAGTAGAT 3250 | REPEAT
TTTTTTTTTG TTCCTGTTTT ACAGATAGAA CCAAGGCCCA AATAGG
CGAA 3300
CAAAGGTTCA AATTATGTTA GCAGCTGGGG ATAATAATCT GTGCTCTCAA 3350 | REPEAT
TGAACTTAAG GTTCAGTAGA GAAGACAGAC TTAAAAATCA ACAAATACAC 3400
ATTTAAGAAA TAACTGTATT TGAGGTATTT ATAATTTTTG AGGTAGGTAT 3450
AATTAAAGTA TGGGGACAAA AGTGGGAAAA GACATTTCAC AGAGTAAGTG 3500
CACCTTGAAC TGGTCTTCAA GAATAAGTAG GAAGAAGAAT GCCAGCCAAA 3550
GGGAAACAGC TGGAGCGCAT TCTTGAGAAA AACACGTGCA AAGGCACAGA 3600
AG
AATCATGT AAAACTGCTA ATAATTTTGC TTGGCTAGAG CAGGAGAGTG 3650
ATCTAGGTAG ATAAACTTGA ATGTAGATAT AGTTGTGAGA ATTAGATCTG 3700
GGAGACAAAT TTAACCCAGA GACCCCCCAT ATTCAACACC AGGTCTCTGG 3750 | REPEAT
TTTTGGTGAC TGGATAGATG GTAGTAGTAT TTTCTGATTC TGGGAATTTT 3800
GTAGGCAAAG CAAATTTTAG AGGGAAGATG ATGAGCTCTG TTATGGACAT 3850
GCTGAGTGTG AAAAGCCTGT GGGATATCCA TATATTTATA TTAAGATAAT 3900
TGAATATAGG AAACTAGAGC TAAGAAGAGA GAAACTTGAG GGAAATATGG 3950
ATTTGAAAGT TACCAGTATG T
TGGGACCAC AGCAGAGAAT ATGAAGACTA 4000
TATAGCAAAA TAGAGGTCAA GGAAGTAGGA GGAGAATTAA GACAAGTGAA 4050
TGAGTTTCAA GAAAGGGTAT ATAGTCTAAA AGTAGTCTGA GAACAAGAAA 4100
CAGCCCTCTC CATCTCCAGT TTCCGCATCT CCAGTTTCTG GCAACCACTC 4150 | REPEAT
TCTTCCTTAG CTCCCTAAAG CCTAGAAATG CTAATGGAGC ACATTTTATG 4200
CTGGTTCTAC ACACGTCTTT ATGATAGCAC CCCTACACCC TGTCCACACC 4250
TTTGTAAATA TTCTCTTTAT CAAATTATCC CAGTTTGAGT ATATCATTGA 4300
TTCCTGCTGG AACCC
ATATA ATGAAGTTAT ATTTTACCCT ATGGTGAGTA 4350 | REPEAT
TGGGGAGACA CATAGGAATT GTAAGAAAGA GAGATACTGA TCAGATTTGC 4400
TTTTCAGAAA GATTATTGGT GATGATTCGA AGAATAGATT AGAGAGGTGT 4450
AATACTGGAA GCAAGGAGAA GAAGAAGTAG GAAACTTGCA CAAGGACCAA 4500
AGAAGATACA GGCTTAAAAT GGGCTGGGAG GAGTAGAGAG GGATTTAAAT 4550
TTTAGTGATG TTAAAAAAAA AGAATTCTAG CACTCAGTCA CTGAGTGTTA 4600
GGGTTGATGA AGGAAGAATT GAGAATGTCT CCTAAGCTTA TGACTTGAGT 4650
GACAAGGGAC AAGCTGGTAC AATTAACCAT ACTGGTAATA AAGAATTAAT 4700
TTTGAGGGAA AGATAGAGTT CACTTTTGGA CATTTAGAAT GCTGGGAAGA 4750
TACCTAAAGG TTTATGCCCA AGAGATAGAT ATAGTGACCT GGAGCT
ACAT 4800 | REPEAT
TGTCTGATAG AATATTCTGT GATAATAGAA ACGTTTCATA CTTATGCTGT 4850
CCGATGTGGT AACTAGTAGC CGTATGTGGC TTTTGAGCAT TTGAAAATGT 4900
TGCTAGTGTG ACTGAGGAAC AGAATTTAAA TTGTATTTAA TTTTGATTTA 4950
GTTAAATACT CACATATGCT GCTTTATTGA ACAATGCAG
G TATAGAGCTG 5000 | REPEAT
AGAACGGTTT TTGCACTTTT GAAGGATTAA AGAATCAAGA ATATTTTGTG 5050
ATATTAAAAT TATATGAAAT TTAGAATTCA ATATGTAGAA ATAAAGCCAT 5100
TTTTAATTGA AACATAGCCA TTCTCATTTA TTTATGTATT ATCTATGACT 5150
GCTTTTCTAT GATAGTGTCA GAGCTGAGTA ATTGTGACAG TGATTATATG 5200
GCCCACAAAA GCCTAAAATA TTTGCCATCT GGTCCTTTAT TTAAAAGTTT 5250
ATGGGCTGGG CATGATGGCT CATGCCTATA ATCCCAGCAC TTTGGGAGGC 5300 | REPEAT
TGAGGTGGGC AGATCACCTG AGGCCAGGAG TTCATGACCA GTCTGGCCAA 5350
CATGACAAAA CCCTGTCTCT ATTAAAAATA CAAAAAAAAA ATAGCCAGGT 5400
GTGGTGGGCA TGCCTATAAT GCCAGCTGCT TGGGAGGCTG AGGCAGGAGG 5450
ATTGCTTGAA CCTGGGAGGC AGAGGCTGCA GTGAGCTGAG ATTGCGCCAT 5500
TGCACTCTAG CCTGGGCAAC AAGAGTGAAA CTCCATCTCA AAAAAAAAAA 5550
AAAAAA
GTTT ATGCTGAGGC ATGGTGGCTT ATGCTTGTAA TCTCAGTGCT 5600 | REPEAT
TTGGGAGGCT GAAGTGGGAG GATTGCTTGA GGCCAGGTGT TTGAGATCAG 5650
CCTGGGCAAT GTAGCAAGAC CCTGTCTCTA TAAAAAAAAA ATTAGCTGTG 5700
TGTGGTGAGG TGCACCTATA GTCCATAGTT ACTCAAGAGG CTGAAGCAGG 5750
AGGTTACTTG AGCCCATGAG CTTGAGGCTG CAGTGAGCTG TGATCACACT 5800
ACTGCACTCC AGTCTGGGCG ACAAAGAGAG ACCTTGTCT
T TATAAGACAG 5850
TAAAATAGAC TGGGCATGGT GGCTCCCGAT TATAATCCCA GCATTTTGGG 5900 | REPEAT
AGGCTGAGAT GGGAAGATCA CTTGAGCCCA GGAGTTTGAG ACCAGCCTGG 5950
GCAACATGGC AAAACCCCAT CTCTACAAAA ATACAAAAAA TTAGCCTGGC 6000
ATGGTGGCAT GAGCCTATAG TCCCAGCTAC TCGGGAGGGT GAGGTAGGAG 6050
GATTGCTTGA GCCCAGGAGT TCAAGGCTGC ATTTAGCCAA GATCACACCA 6100
CTGAATTCCA GCCTAAGCTA CAGAACGAGA GTCTCACATA CAGACAAAAA 6150
GGAAAAA
TTA AAAGTTTAGC AACCCCTGGT TTACAGTTTA AGGAGTCGTT 6200
ACAGCTATAT ACGAAGGCTT GAGAGTTGTC AGAAAATAGA TGTTAATAGA 6250 | REPEAT
AACAAAGAGG AGAGATGAGA TGCCTGGAGA TGCATAATGT TGATTTGTGA 6300
GGGAAAGCTT AAAAGTATGA AGCCCTGGAG GCCAACAGTT AAGAAGCAGA 6350
GGAAAAAGGA GATGGC
AAAG GAAACTAAAA GTGGTTTAAA GAGAATTCAA 6400
GATAGAGAGT TGTGGAAATC AAAGAGAATA GGTGAACAGA GCCCAAACAT 6450
TTTAAAATTT TTTTAGAACT TCTATGTGCC AAGAGGCTAT GCTAGGTTGT 6500 | REPEAT
TTATGTACAT TATTTAAAAA TTTTATGACA ATCCTGTAAA ATAGGTAATA 6550 | var(6509):[T:0.22] | var(6538):[G:0.01]
GCTTACATCA GTAGATAAGT ACCTAAATAA GGAACTGAAG CCAATTGAGT 6600
CTAAAATGCC ATTTGCATAG GGGAGAGAAA TTCAATGAAG AAATTAACAG 6650
AAGAAGGTTA AAAGAGGTCT AATAATTATT ATACAAATGA AACATATGTC 6700 | REPEAT
TTAGTCTGTA TTCTGTTGCT TTTAAAAGAA TACTTGAAAC TGGGTGATTA 6750
TCAAGAAAGA AAACATATTT CTTGGAAGTC TGGAGGCTGG GAAGTCCAAG 6800 | var(6791):[A:0.01]
GTCAAAGGAG GCACATTTAG TGAGGGTCTT TGTGCTGGTG GAGTCTCTGT 6850
AGAGTCCTGT AGTGGTACAG GGCATCACAT GGAGAGGGAG CTGAGCATGG 6900 | var(6859):[A:0.06]
TAGCTCAGGT CTCTCATCCT CTTCTTATAA AACCACCAGT CCTACTCTCG 6950
TGATAACCCA TTAACCTATT AAATCATGAA TGGATTAATT CATTCATGAA 7000
GGCAGAGCCC TCATGCCCCA TCACCTCTTA AAGGCCCCAC CTCTGTCCTG 7050 | var(7002):[T:0.02]
CCACACTTCA CTGGGGATTA AATTTCAATG TAAGTTTCGG AGGGGACAGA 7100 | var(7089):[A:0.21]
TATTCATACC TTAGCAACAC ATCTGGTATA TTTGAAGATT AAAGGGTAAT 7150 | var(7120):[T:0.01] | REPEAT
TTATGATTTT AGCCAGAGTA GTTGCAGTGA ACTTGTAGAG GCAAAAGCTA 7200
TATTAGCATA TTTTTGTATA TTTATCAATA ATGTCATTAA TTTTGTTATA 7250
ATCTGTTTAT TTTCAAAAAT CATTTTCACA TGAAATTTTA TAGAAAGTGA 7300 | var(7264):[A:0.01]
ACATAGTGGT TGGGTGCGGT GACTCAGGCC TCTAATCCCA GCACTTTGGG 7350 | REPEAT | var(7309):[A:0.01]
AGGCCGAGGC AGGCAGATCA TGAGGTCAGG AATTCGAGAC CAGCCCAGCC 7400 | var(7367):[G:0.02]
AACATGGTGA AACCCCATCT CTACTAAAAA TACAAAAATT CACCAGGCGT 7450
GGTGGCGGGT GCCTGTAATC CCAGCTACTC GGGAGGCTGA GGCAGGAGGA 7500
TCACTTGAAC TTGGGAGGTG GACGTTGCAG TGAGCCGAGA TCATGCCACT 7550
ACGCTCCAGC CTGGGCGACA AGAGCAAGAC TCTGTCTCAA AAAAGAAAAA 7600
AAGAAAAAAA AGGAAAGTGA ACATGGTATA AATTATAATG ACTAATACAT 7650
CATTGCATAA TTCAAATCTT TAAGAATTGA CTGTTAATTT TTCAAATTTA 7700 | var(7658):[C:0.44]
GGTTCATACT TTGGAAACAA AAGAGCTTAT GCAGAAAACA CAGTTGCATC 7750 | Exon 2 | var(7725):[A:0.02] | var(7746):[A:0.19]
 G  S  Y   F  G  N  K   R  A  Y   A  E  N   T  V  A  S 98
AAATTTTACT TTTGGTGCAA GCTCATCTTC TGCACGAGAT ACTAATTATC 7800
  N  F  T   F  G  A   S  S  S  S   A  R  D   T  N  Y   114
CTCAAACACT TAAAACTCCA TTGTCTACTG GAAATCCTCA GAGATCAGGT 7850
P  Q  T  L   K  T  P   L  S  T   G  N  P  Q   R  S  G  131
TATAAGAGCT GGACACCACA AGTGGGATAT TCAGGTAAAA TAAGTGGAAG 7900
 Y  K  S   W  T  P  Q   V  G  Y   S                    142
ATTAACCTAG ATGATGTTTT GAAACTTAAA AGTTTTATAA ATTATAAATT 7950
AGGGTTATTA AGTTCATTTG AATTTATCTA TAACTGATAT GAATGAAAAA 8000
TAAATACATT AGTTTACCTC TATCCATAAT TTGAGTCTAG ATTAATAAGG 8050
CAACATAGTT TCTGAAATTG TTTGTTAATA AATGTAAGTC TACATTATTT 8100
TAACCATTCT GACAAAAAAA CACACAAGAA AGAGAAACCT CTCCCTTTTA 8150
TACATGATGG CATTTAAATC TAAAAGTTGA CCCTGATATT ACTAGTGAGT 8200
GGTTTTTTTA TACTTAAATT TTAATTTTTA TCTAAATCTA TGAGATTTTC 8250
TTGAAGAGTA GATAGATAAA ATAGGTTTTC ATGTATAACA GTTTTCTAAG 8300 | REPEAT
GTATATACAA CAGAATTTCT TGGTTTCAGG GTAAGTTATG TAAATGCATA 8350 | var(8307):[T:0.01] | var(8326):[A:0.29]
TATTTATAAG ATAATGACAA ATTATTTTTT AAAGTAGTTC TACCAAAGTA 8400
TAAATGGTAG TTAAGTTTAT ATTAGATCTA CAGAAGTCAG TTTTAGCTCT 8450 | NOT SCANNED
GTAGTAGAAT ATGACCTTCC TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TAATTTTTTG 8500 | REPEAT
AGACAGAATC TCACTGTGTC GCCCAGGCTG GAATGCAGTG GTGTGATCTC 8550
GACTCACTGC AATGTCTGCT TTCCGGGTTC AAGTGATTCT TCTGCCTCAG 8600
CCTCCTGAGT AGCTGGGACT ACAGGTGCTT GCTACCACGC CCGGCTAATT 8650
TTTGTATTTT TAGTAGAGAT GGGGTTTCAC CATACTGGCC AGGCTGGTCT 8700
CGAACTCCTG ACCTCATGAT CCACCCACCT TGGCTCCCAA AGTGCTGGGA 8750
TTACAGGCAT GAGCCACTGT GCCTGGCT
GA CCTTTTTATT TACTTTTATT 8800 | REPEAT
TTTATTTTTA TTTGTTTGAG ATGGAGCCTT GCTCTGTCGC CCAGGCTGGA 8850
ATGCAGTGGC ACAACTTGGC TCACTGTAAC CTCTGCCTCC TGGATTCAAG 8900
CAATTTTCCT GCCTCAGCCT CCCGAGTAGC TGAGATTACA GGCATGCACC 8950
ACCACGCCTG GCTAATTTTG TATTTTTAGT AGAGACAGGG TTTTACCATA 9000
TTGGCCAGGC TGGTCTTGAA CTCCTAACCT CATGATCCGC CCACCTTGGC 9050
CTCCTAAAGT GCTGGGATTA CAGGTGTGAG CCACCGCACC CAGCC
CTGAC 9100
CTGTTTATTT TTAAGTAGAA AATAAATACC AAGTTCCAGT GGAAATTCAA 9150
TAGACATATA AAAGACATCT CTAAGGTTCT AAAAATACAT TTATGCTGTT 9200 | REPEAT
ATCTCTCTGT TGTAAATAAC ATAATAATGA GCATCCTAAT ACATAAAGCT 9250
TTTTTCTGAG TCTCTTATTA TTTCCTTAAA ACACACCCTT AGAAGTCAAA 9300
TTACTGAAAC ATAGGG
AAAT TACCTTTTTT ATTTTTTTTA ATTACCATTT 9350 | REPEAT
TTTGTTTTTT TTTTTTTTTG GTTTTTGAGA CGAAGCCTTG TTCTATTGCC 9400
CAGGCTGGAG TGCAGTGGCA CCATCTCGGC TCATTGCAAC ATCCACTTCC 9450
TGGGTTCAAG TGATTCTCCT GCCTCGGCCT CCCGAGTAGC TGGGATTACA 9500
GGCATGCATC ACCATGCTCA GCCAATTTTT TTTTTTTAGT AGAGATGGGG 9550
TTTCGCCATG TTGGCCAGGC TGGTCTCGAA CTCCTGGCCA CAAGTGATCC 9600
TCCCACCTTA GCCTCACAAA GTGCTAGGAT TACAGTTATG AGCCACTGCG 9650
CCTGGCC
AAA ATTACCAGTT TTTAAGAATC TCAGATATAT TGCCAAGTTT 9700 | REPEAT
CTTTTGAGAA CTGGACTAAT TTTTAATTCC ATCAATAGTG TATAAGGTAA 9750
GCCAATCTTA CTCTATCCTC ATCATTACT
A ACTTCTAAAA TTTATTATGA 9800
TTATTGGCTA ATTTAGTAAT CATCATCATC ATCATAAGAT TATTATTAAA 9850
TTAGCCAATA ATCATTATCA TAATAAATTG TATTGGTTAA TTTATTGGTT 9900
ATTATGGTAT GCTCTTATTA ACAATGTGTA AGAGTCCACT TCAACATTTG 9950 | REPEAT
ATATTGTTAG ACTCAATATT TTCCAACCTA ACAGTTGTAA AATACTACCT 10000
GAGTTTTTTA TTTTCTGAGT TTGCATTTTC CTGATTACTA GTGAGATTAT 10050
CTTTTTCTGT ACTTTTGGGC TATATATCTT TAATAATGGT CTGTGAAATT 10100
AATGTTCATG TCTTTTACTC ATTTTTCTTT AGGCTTATTT TTCTGGATTT 10150
GTAGCAATAC TTTATATATT CTGAGTA
ATA AATATTTTGA TGACTTTTCT 10200
GTTTGGTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTGAGA AGGAGTCTCG 10250 | REPEAT
CTCTGTAGCC CAGGCTAGAG TGCAGTGGCG CGATCCCGGC TCACTGCAAG 10300
CTCCGCCTCC CGGGTTCACG CCATTCTCCT GCCTCAGCCT CTCGAGTAGC 10350
TGGGACCACA GGCACCTGCC ACCACGCCTG GCTAATTTTT TGTATTTTTA 10400
GTAGACATGG GGTTTCACCG TGTTAGCCAG GATGGTCTCG ATTTCCTGGC 10450
CTTGTGATCC GCCCACCTCG GCCTCCCAAA GTGCTGGGAT TACAGGCATG 10500
AGCCACCGCG CCCGGCC
TTT TCTGTTAGTT TCTATGTTTC TAGTTCTTTT 10550
TTAACTCTGA TGGGTCATTA TGTCTAGCTG TGTGCCAATA TCACACCATC 10600
TTTAGCTTTA TAATAAGTCT TGATATTTTG TAGGACAGCC TTACCACCTG 10650 | var(10643):[G:0.20]
TACCCTCCAC AAGCCACCTT ACTCTTCTTT AGAGGAGTCT TGATTCTTCT 10700 | REPEAT
TGGCCCTTTG CTCTTCCATG TAAATTTTGG GCCAATTTTT CAAGCTCCAC 10750
CAAAAAACAT ATTGAGGTTT TGATTGAAAT TATAGTTGTA CTGAACCAAT 10800
AGATCCTTTA GGGAGAATTG AAATAAGAGG CTAACTGATA TCTACAGATT 10850
GCATTATTTT GTCCTCTTGA TTAAGAATTT CCTAGTTTTT TTTAAAAAAA 10900
GAAATGATTA TTATCAATGT TTATATCTTT TCTTTATTTA AAAATTTACA 10950 | var(10940):[T:0.06]
GCTTCATCCT CATCTGCGAT TTCTGCACAC TCCCCATCAG TTATTGTAGC 11000 | Exon 3
 A  S  S   S  S  A  I   S  A  H   S  P  S   V  I  V  A 159
TGTTGTAGAA GGGAGAGGAC TTGCCAGAGG TGAAATAGGA ATGGCAAGTA 11050 | var(11008):[A:0.01]
  V  V  E   G  R  G   L  A  R  G   E  I  G   M  A  S   175
TTGATTTAAA AAACCCCCAA ATTATACTAT CCCAGTTTGC AGACAACACA 11100
I  D  L  K   N  P  Q   I  I  L   S  Q  F  A   D  N  T  192
ACATATGCAA AGGTAAGTAT TAATAATTCT AGAAAATGGT TGCTCTGTTA 11150 | var(11123):[G:0.22]
 T  Y  A   K                                           196
GGCAGTATCT AGAGTTTAAA GTCAGTGCCT TCCCAATTTG TTTACTTTTT 11200
GGTAGAATAA AGGTTATTCA TTATTATGTC AATGTAAATA CTCTGAATTA 11250
AAATAAAACT GTGTTATATC TGATTTTTAT TTTTTAAATA TATTTTGTCC 11300
AAAAAGAGTG TGTTTTACTG TTATTTAAAT AAGCTATTGT TAGTATTAGT 11350
TTCTAAAATT AACATCTTCA AATTAATAAT TTCTGGATTT ATTCCAAAGG 11400 | var(11366):[T:0.01]
TAATATATGT GATAATGTGG TACTGATCAT AATCCTTAAA GACACAATCC 11450 | REPEAT
CAAATGCCAT AATCCCGATG TTCAAATCTT GAAAGATCAA AATCCTTAAT 11500 | var(11481):[C:0.02]
GTTGAAATCC TGAAAGCTTA ATTCTAGGGA AGGGATTAAT GCGTTTTTGG 11550
TTGTACACAA GATAGTTGCA TCATGTTAGA TGCATCATAT TAGGCAATAC 11600 | var(11599):[G:0.16]
TACTACCTTA TTATTTTATT TGGAAATTAG GTATGGTTTA AGGAGATGCA 11650 | var(11628):[C:0.05]
TAGGGGTGCC AAATTGGCAA GGGATAGACT TGTGGATTTA AGTATAGGTG 11700 | var(11694):[G:0.01]
ACAACTTGAC TGTATTAAAA AAATACCTAG TAAAGCATTA TTTGGGCTGT 11750 | var(11727):[G:0.22]
GTCTGTGAGG TTGCTTCCAG AGGAGATGAG TGGGTGAGTC TGAGTGGACT 11800 | var(11756):[-:0.21]
AGGCGGTGAA AATCTGCCCT TAGTGTTGGT GGGCACCTTG CAGTTGACCA 11850 | var(11805):[A:0.25]
GGGCCCAGAG AGAGCAAATA CAGAAATTGA ATTTGTCTCT CTCTAAGAGC 11900 | var(11880):[C:0.25]
TGGGACAGAC TCTTCTGCTG CTGCCTTGGA CATCAGAAAT TTGACTCCAC 11950 | var(11949):[G:0.01]
AGAAGTTCGT TATCACAACA TTGACTGTGT GTAAGCATTG TGCGTATACA 12000 | var(11993):[T:0.01] | var(11994):[A:0.19]
TTAAAATGTT GAAATTTTTT TGATAAATGA AGACATGTCC TTTTTGTACA 12050 | var(12047):[A:0.01]
TCATTTATTT GTGAAAGATA AAATTTATTT CTTGAAATCT CAGCTCTTCA 12100 | var(12067):[A:0.01] | var(12091):[T:0.29]
GGCAACTGTG TATGTGGTGA CCCATAGAAG TTTTTGATCT ATCTCATCAA 12150
AAGACTTAGG TTGTCCCTGG TGGTATTTCA GATGACCATA TTTATGAAGC 12200
TTGGTGCAGA CAATTACCAA CCATAGTGAT ATGCATTTAT ACATTTTGCT 12250
TTTTGACTAA TTTCTAATTT TTGACTAATT TTTTTGTGAA TACAATTTGT 12300
CTGCTCATAA CTGTTATTAT ACCTGTGTGA CTGTCATTAG TACACTTAAG 12350
TGTTCATGCT TGCAAAAAAG TTATTATTGC CTATTTTATT GTGTAAAGTG 12400
GCCTATGAAG TGTACTGTTC TGTTTTTATA TGTTTCTCAA ATAAATCCCC 12450
TTTTAAAAAT GCAAATCAAT GTCTTAAAAT TGTTTTTGAA GTTATTTCTT 12500 | var(12499):[C:0.01]
CCAGAACTGT GTTTTTGGGA TTTTGGTCTT TTGGTATTGG GGTTCTGGGG 12550
ATTTTTAGAC TTTAAGGATT TTGCTCTTTT GGGATTTTGA CATTCAGGAT 12600
TATGGCATTT GAGATTGTGT CTTTCAGGAT TATGGCCCAA ACCCATGATA 12650 | var(12618):[C:0.01] | var(12645):[G:0.01]
ATGCTAACTC CAGAGAGTTA TTTCTACTGA ACTGTATTTG AATTTTATTT 12700
TTTCAGAGGT AAAGAAAACT AGTATCTTAG ATCAGTCAGA ATTTAGCCTC 12750
TTAATTTCTT GCCTTCACTT CTTATTTTGC CTTCATTTTA TATCACTCAT 12800
CATTCATTTG GGCCACTCGC CTATTGTCAT GGGAATTTGC ATGATCTATC 12850 | var(12806):[G:0.19]
AGGTAGAGAT AGTTTACTCC TAATTTCTAT GTTATTTAAC TCAATTATTA 12900
TTTTATTTTA TTTTTAAAAG GTCTTGCTCT TTTGCCTAGG CTGAAGTGCA 12950 | REPEAT
GTAGCATGAT CGTGACTCAC TGCAGCCTCC CACCTCAGCC TCTTGAGTAG 13000
CAGGGACCAC AGGCATGCAC CACCACATAG AGCTGATTTT TAAATTTTTT 13050
TTGTATAGAT GGGGTCTTGC TCTGTTACCC AAGCTAGTCT CAAATTCCTT 13100 | var(13055):[G:0.01] | var(13091):[T:0.01]
AGACTCGAGT GATCCTGCCC CCTCAGAAGT TGAATTGCCC CTCGGGTTCC 13150 | var(13121):[T:0.01]
CAAAGTGCTA GAATTATAGG CATGAGCCAT CGAGCCTAGT TAATTATTAT 13200
TTTGAAGATG TGATCTAGTG TTTTATTTCA AGTGTTTCAT TATTTTTTAA 13250
TTCTCTTCCT TTAGTCCCTC TTTATGGTCC TCCAGTGTGT AGACTTCCCT 13300
TTCCTAATAA TTAATTTTTT ATTATACCTA ACAACCTTAA TGATACTAGT 13350 | var(13311):[C:0.01] | var(13328):[T:0.02]
ATTGCATACT AACTTCATCT GTAGGTATTT TATACGTTTT TACAATTTCA 13400 | var(13386):[A:0.26]
AAAGAGTAGG AAAAAAGTTT TTAAAAAAAA GGAATGTTAG ACAAATTGAG 13450 | var(13423):[T:0.29]
AATTTCTGTG TTTAGAATAG TTCTAAGAAA TACACCTTAT TTTATGAAAA 13500 | var(13464):[G:0.29]
GCTAAGCCAT AAGGCAGATG TTCTCATCTG TGTTTATGTA CTTTTCAACA 13550 | NOT SCANNED
GTTAATCTGT ACCAGTGTGG CCATACTGAT TGTATTGCCA TAGTTACCCT 13600 | REPEAT
TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT GAGACAATGT CTCACTTTGT TGCCCAGGTT 13650
GCCAGGTTGG AGTGCAGTGG CACAATCTTG ACTCACTGCG ACCTCTGCCT 13700
TCCGGGTTCA AGCAATTCTC CTGCCTCAGC CTGCCTCAGC CTCCCAAGTA 13750
GCTGGGATTA CATGTGCACA CCACCAAGCC TGGCTAATTT TTGTATTTTT 13800
AGTAGAGACA GGGTTTCACC ATGTTGGCCA AGCTGGTTGT GAACTCCTGA 13850
CCTCAAGTGA TGCAGTCGCC TTGGCCTCCC AAAGTGCTGA GATTACAGGC 13900
GTGAGCCACC TCCCCTGGCC
CATAGTTACC CTTATTGGAT GTATTTACAT 13950
TTTTCACAGA GTATTTGGAT AAAATACTAA GTATAAGAAT TTATTTAAAA 14000
ACAATTTTAT TTTGGGAATA TATATTTGAT AAGTTCAAAT TAATTTTTGA 14050
ACTTAAGGCT GTTAGAAACT ATTGTGAGTA AAATATAGCC TATTTTATGA 14100
CAGTATTTTA TGTTAGTAGT TATATAGGAG ATATATGTTC AATATACTAC 14150
CATTAGAAAT ATATATACAT ATATATTTTA TTGTTATTGG TGGTGGTGGT 14200
GTTTGTTTGT CTGTTTTTGA GACAGATTTT CCCTCTGCCA CCTAGACTGG 14250 | REPEAT
CGTGCAAAGG TGCCTGGTGT GATCTCAGCT CACTGCAACC TTTGCCCCCT 14300
GGGCTCAAAC TATTCTCATG CCTCAGCCTC CTGAGTAGCT GGGATTACAG 14350 | var(14324):[T:0.05]
GCATGCACCA CCATGCTCGG GTAATTTTTG TATTTTTTTT TTTTTTTTTT 14400
TTTTAGTAGA GACAGGGTTT CACCATGTTG GCCAGGTGGG TCTCGAACTC 14450 | NOT SCANNED
CTGGCCTCAA GTGATCTGCC CACCTCAGCC TCCCAAAGTG CTGGGATTAC 14500
AGGTGTGAAC CCACCTGGCT
AGAAACATAT TTTAATTGAA ATATATCATT 14550
AGGACAGTTA TAATTTTGTG TATCTATGAA TTAATTTTAA ATACTTATCT 14600
CAGAAAAATA TGAAACTTTT ATTTCCTAAG CTTTATTTAA GAAATTGTTT 14650
ATTCAAATGA TTTCAGGTGA TCACTAAACT TAAAATTTTA TCACCTTTGG 14700 | Exon 4
                  V   I  T  K  L   K  I  L   S  P  L   207
AAATAATAAT GTCAAATACT GCTTGTGCTG TGGGGAATTC CACCAAGTTG 14750
E  I  I  M   S  N  T   A  C  A   V  G  N  S   T  K  L  224
TTCACTCTGA TCACAGAAAA TTTCAAGGTA AGTGATGTTT ACTGTTTGTA 14800
 F  T  L   I  T  E  N   F  K                           233
ACATTCAAGA TCTAATCACT TATTTATTTA TTTGTTATTT ATTATTTATT 14850 | REPEAT | var(14821):[C:0.01]
TATTTTTTTG AGACAGAGTT TCACTCTGTC ACCCAGGCTG GAGTGAAAGG 14900
GCGTGATCTC GGCTTACTGC AACCTCCAGC TCCCGAGTTC GAGTGATTCT 14950 | var(14926):[G:0.04]
CCTGCCTCAG CCTCCCAAGT AGCTGGGACT ACAGGCGTGT GTTACCACAC 15000
CCAGCTAATT TTTGTATTTT TAGTAGAAAT GGGGTTTCAC CATGTTGGCC 15050
AGGCTAGTTT CAAACTCCTG ACCTCAAGTG ATCGATCTGC CTTGGCCTCC 15100 | var(15094):[A:0.02]
CAAAGTGCTG GGATTACAGG CATGAGTGAG TCACTGTGCC CGGCCCTAAT 15150
CACTTTATTT AAAATTTACT TAATAATATC ATTATAAAGA ACAATAATTT 15200 | var(15178):[G:0.01]
TAGTAACTTT ATATTTAGTG TCCTAAAGTA GTCACTAAAT ACAAATCCTA 15250
ATCTAAGGGA CTGTTAATAC AGATAATAAA AATGATAGGG AATTTACTTA 15300
TTTGATTTGG CACCCTGATC TACTTTAAAC AAAAGAAAAC ATGTTTTAGG 15350
TAATAAGGAA GTTTCTCAGA TATACAAGGG GCAGACCCAT AGAGAAAGCA 15400
TAAGTTTCCC TTACATGTAT TTTCCTGGAA ACTACTTATT GTGCTGTCAG 15450
ACTGGTTGAA ATTGAAGTTC TTAGGGGATA GCAGCTATCA GCAAGTACCT 15500
TTTTCTATAG GGAATTTAAT TTGTATTACA GAATTGTTTC AGCTTCCCCT 15550
GATAACATGT ACTGCCTTCC AGTTAGCCTG CTACTCTAGT GTCTATCTGT 15600
AGGACTGTAG TGGGTAAGCA CTGTGGAACC TTATCCAACA AGAATGGGGG 15650 | var(15644):[T:0.01]
CTGTGGCTCC AAACCAAGTA GACAGCATTG CAGTTGGAAT AATTCCTTAG 15700
GAATGCAAAT TATTTTCAGA ATATACTATA TTTTGTTATG TTTTTAGACT 15750 | var(15706):[A:0.28]
TATCTTTTAC TTTAACACAT TTGGAACCAA GCTGAGGTTT GGAGTCCAAT 15800
GAGTTCCTTT CCTGTTCCTA ATATATTCAG CATCTGCAGT CATATAAGAT 15850
TTGTCATGGT GCTCTTGGAT TTCCTGTATA GATGAGCTGC CTTTGACTCA 15900
TTGCCAGAGA TAGTCCCTAT TCTAAATCTA TTGTCTCTAT TAGACGAATC 15950
ACTTTATCTG TTCTTTTTCA TTTATAACTT TATACTTCTT TTCATTATGC 16000
CTATTTATCC ATACCTTTCC AACTTTCATG TTTTGTTGTT GTTGTTGTTG 16050 | var(16040):[C:0.01]
TTGTGATTAG GCCTTATAAT TCTTTTGGTT ATAAATAAGA GAAATCTAAT 16100 | var(16052):[-:0.03]
GTAAACTACC TTATGCAAAA AAGGAAATGT ATTGGCTTAT GTAACTGGGA 16150
AGTCAATGGT TGAATAGATC CTGTTCCTAC TGTCAAAGGT AAACAAAGCC 16200 | REPEAT
AAACACTAGC TAAATATTTT AATCAGTAAT ATGCTGTTGC AACAGAGAAA 16250
AGAGTCCAGT GTGGACTGAA TTGAACTTCG GTTTATACTG GGCATTTTAA 16300
TGGGAGACTA AGGGAATAAG GAGGAGTAAG CACAAGCTCA GTAGAGTCAG 16350
GGAAGTGAAA AATTATTATA ACAAAAAGTA AGACCAGGTG CGGTGGCTCA 16400 | REPEAT
TGCCTGTAAT CCCAGCACTT TCAGAGGCCG AGGAGGGTGG ATCACAAGGT 16450 | var(16404):[T:0.06] | var(16430):[A:0.24]
CAGGAGATCG AGACCATCCT GGCTAACATG GTGAAACCCC ATCTCTACTA 16500
AAAATACAAA AAAATTAGCC AGGCCTGGTG GCACGCGCCT GTAGTCCCAG 16550
CTACTCGGGA AGCTGAGGCA GGAGAATCGC TTGAACCTGG GAGGCAGAGG 16600
TTGCAGCGAG CCGAGATTGT GCCATTGCAC TGCAGCCTGG GCAACAGAGC 16650
AAGACTCCAT CTCAAAAGAA CAACAACAAA AAATCTGGGT TTGCTAACTG 16700 | var(16677):[-:0.02] | REPEAT
GCACTTACCA AAGTTAGGCT CCTATTCTCC CACAGAGGAT AGGAGACAGG 16750
GACCCTATTT TTAGGTGTTA AGTGGAATAA ACAGTAAATT TTTTTTGGCA 16800
GCCTGAGTTT TCTTAGGCTG GCACTTTATG AGAGGCTAAG GTCATCCTAG 16850
GGATGTGGCT TTGAGCAGTT AGAAACAATG TTAGTGTTTC GTTCAAGTCT 16900 | NOT SCANNED
TTATAGGCCA GTTGGAGGCT TAGTTGAGAA GAAGGCTTAT AGTAGCCCAG 16950
GTAGAGTTTG GTCAAAGAGA GCATCTTTAT CA
CTACTCTC ATTCCCCATA 17000
TCATCCTTTT TCTACTGCAG ATAGTTTACT TCTATGAGAT TTAAGAAGAT 17050 | REPEAT
GATTGCTAAT GGCTCAAGGC TGATGTCATC TCAGCTTAGC TAACCCAGAG 17100
GGAAAATAAT TTCTTTATTC CAGTGTCCAT GTATGAATTC CAGGGAAGGA 17150
TGCTGACTGA TTCCGCTTTG TTCAGTTTCT CACACGTTAG AGTAATCACT 17200
ATTTCTGGGG GTAGATACAC TATAATTGAC TAATCCT
TTT GCTGTGAGAC 17250
ACAGAATACT ATGATAGCTA GGCCTTCCAG AATCACATGG AATGGGGGAT 17300
AAGTCCTCCA AAGGCAAAAA CAACATAATT TCAGTGCATT TGAATAGTAA 17350
GGCAGTATAG CATAGTGCTT AAGAATAGAG AAGTCAGATT GTCCCGGTTT 17400 | REPEAT
CAGATCTTGA CTCTACGTGA CCTACTGCAA GACACTTAAC TTCTTGGAGC 17450
TTCAGTTTTT TTCATCAGTA AATTAGGGAC AATAGGAGAT ACCAACCTCC 17500
TAGAAAATTG ATATTTTATA TAGGGTAATC AGAGATGGCC TCATTGATAA 17550 | REPEAT
GGTTACATTT GGGC
AAAGTT CTGAATGGAG TGAGGGAGCA AGCCATGGAG 17600
GTATTTGAGG TAAAAGTATT CTAAGCAGAG GGAAAATTCG ATATTTTTAT 17650
TATCATTATT ACTATTATGA CTACACTTAC CATAAGAAGA CCTTCATTAG 17700 | var(17688):[-:0.24] | REPEAT
CCAGGTGTAG TGACATGTGC CTGTAGTCCC AGGTACTTGG GAGGCCAGGG 17750
TGGGAGGATC ACTTGAGCCC AGTAGTTCAA ATCTAGCTTG GGCAACATAG 17800
TGAGACCCCT CTCTTAAGAA AAAAAAACAG ACCTGCATTA AATCAAAAGC 17850
AATATGAAGT ATAAGGAAAA TGGACTTCAA AGAAATCTAA ATTTGAGTCT 17900 | REPEAT
CAGCTTTGGC ACAGATCAAC TGTATAATAT CAGAAAAGTT ACTTGACTTT 17950
TCAGAATTTT ATTTATATGA AAACCGGAGT TAATAAGATA TGTCCCTACT 18000
TGGTCATGAT ATTTTTTCAT TCTTAACAGC GCTTACATAG TCTATTGATA 18050 | var(18030):[T:0.01] | var(18031):[A:0.01]
TAATATTACC TTTTCTTAAC CATCAGTTTT ATTCAAAGGA GGTAAACCTT 18100
TTACTTAACA ACTTGATGCT TTTTAAAAGT TCCATTATCA ACCGGGTGCT 18150 | REPEAT | var(18143):[T:0.01]
GATGTCTCAC ACTGGTAATT CCAGCACTTT GGGAGGCCAA TGCGGGAGAA 18200 | var(18193):[T:0.29]
TCACTTGAGC CCAGGAGTTT GACACCAGCC TGGGCAGCAT AGTGAGAACT 18250
TATCTCTGCT CAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAATTAGC CAGATGTAAT 18300
GGTGTGTGCC TGTAGTCCCA GCTACTCAGG AGGATGAAGC AAGCAGATTG 18350 | var(18330):[A:0.04] | var(18346):[C:0.02]
CTTGTACCCT GGAGTTCAAA TTTGTAGTGA GCTATGATCA TGCCGCTGTA 18400
TTCCAGCCTG GGGAACTAGA GTGAGACCCT GTCTCAAAAA GATTATAATT 18450 | var(18413):[C:0.30] | var(18417):[-:0.52]
TTCTCTTTGT TCTAAATAAA TTCAATTCAC TTTATGTAAA TAGTATATCA 18500
TAGATAGGTA GAATTGGTGT TTTCATCTTT TCACCTGGGG CATTATAAGA 18550 | var(18504):[-:0.01]
ATCTACCCTT TCTCAATTAT GATAGACTAT GGAAAGATGA ATATAAAACT 18600
GTGAAAGGTT ATTTCTATAC AAAAGATTAC TAAAAGGCAT AGATTTTAGT 18650
ACAATCTATA CAAAAGATTA CTAAAAGGCA AAAGATTACT AAAAGGCAAA 18700
GATTACTAAA GGCAATAAAA AATAAACTGT CATGTTTATT TTTTATTATT 18750 | var(18724):[G:0.29]
GTATCTAACA TATTCCATTA AATCTCATAA GAGTAAGGTC TAATAAGAGA 18800
TACAAACTAC TATAATTCAC TTAGCAAGGA TAATCATTCT TTTTATAGAA 18850 | var(18809):[G:0.01] | var(18829):[A:0.25]
ATAACTAAGA AAAGTTCTTA TTTAAATGTT GAAATTTTTA TACAATATTT 18900
AAGCCACTTA CCTAGCATGT GTTTAAGAAA GCAGTTTTGG GCAAGCGCAT 18950
GGCACTTCAA ACTTTATTTT GAAATTAAAA CTTCTTTTCA GAATGTTAAT 19000 | Exon 5
                                              N  V  N  236
TTCACTACTA TCCAAAGGAA ATACTTCAAT GAAACAAAAG GATTAGAGTA 19050
 F  T  T   I  Q  R  K   Y  F  N   E  T  K   G  L  E  Y 253
CATTGAACAG TTATGCATAG CAGAATTCAG CACTGTCCTA ATGGAGGTTC 19100
  I  E  Q   L  C  I   A  E  F  S   T  V  L   M  E  V   269
AGTCCAAGTA AGTTATATAT TTATTTATTT TTTTACTAGC CCACAGCTAC 19150
Q  S  K                                                272
CAATATCATA TCAAGTAAGT TATAACTTAA GGAAAGTAAA TAAATCTCCA 19200 | REPEAT
GTGTGAGTTC CACAAGGGCA GGGACTTTTG TCTGTTTTGT TCTCTGCTGC 19250 | var(19234):[A:0.01]
ATTCCTACCA CCTGGAAAAT TACCTGGTTC ATAATACATA GTAATTATTG 19300
AAATAGTGAA ATAGTTGACT AAAATTTATA CACAAGGCAT ATATTGCTAA 19350 | var(19306):[A:0.01]
CTTAATTTAT ATAGAATTTC TCCAAATTAG TCATAAGCTA TTGACCTAAT 19400
GGTTGCTACT CACTTTACTT TGGAGTGAAA AGCTCAAGTA GCTACAGTAA 19450 | var(19444):[G:0.01]
ACTGGAAATG TGAGGGCATA GGAGTAAAAC ACAGGTAAAG CTGTGTTCCT 19500
GTTTCTTTCT GTCTTTACTC CTAACAGATT CAGCATGAGA CAGAGAATGG 19550
TATTTTTGGA ACACATATTT CCTAGAACAT ACGAAATAGA TACTTTCTTT 19600
GAGTCAGGTT GGATTACCTG TTTACTCAGT TAATAACAAT CATTATTCTC 19650
ACTGAGATCA TAACATACTT CTCTGTACAT TGAGATCTGA TTCTACCGTT 19700
AAAGTACCGG ATTTTTCCAG GCTGGGCACA GTGACTCATG CCTGAAATCC 19750 | REPEAT
CAGCACTTCG GGAGGCCAAG GAGTTTGAGA CCAGCCTCAG CAACATGGCA 19800
AAACCCCATC TCTACCAAAA ATACAAAAAT TACCTGGGTG TGGTGGTGCA 19850
TGACTGTCAT CCTAGCTACT TGGGAGGCTG AGGCAGGAGT ATTGCTTGAG 19900 | var(19876):[A:0.46]
CCTGGGAGGT GGAGGTTGCA GTGAGCCGAG ATCACACCAC TGTACCCCAG 19950
CCTGGTTGAC AGAGCTAGAC CCTGTCTCAA AATAAATAAA TAAATAAAGT 20000
ATCAGACTTT CCTAACATTA TTTGAATACT TAGAATGGTA CATCAAAAAT 20050
TGATGCAAAT TACCTTTGAT TGAATGTTAC CTCCTAACAC AGGATTTATC 20100
GGAATTTAAA GTCCCTTAAG TGTCAGACTT GAACTTGAAA TTAATACTTG 20150
AAATTATTTA TTTTCATTCA TTTTTATGAT TTAGAGGTTA TTTACCTAGT 20200 | var(20170):[G:0.05]
TTTCAAAAAT ATGAAATACC TGGTGTACCT TTTCCTTTTG AGTTTAAGCA 20250
ATGCTATGCA AATATTTATA ATTTTTCTTA AGGGGAAATA GATAATTTTT 20300
TATATTAAAG ACTTATAGTG ATGTATTATT GGTCATCTTT TAGGTATTAC 20350 | Exon 6
                                                 Y  Y  274
TGCCTTGCAG CTGTTGCAGC TTTGTTAAAA TATGTTGAAT TTATTCAAAA 20400
 C  L  A   A  V  A  A   L  L  K   Y  V  E   F  I  Q  N 291
TTCAGTTTAT GCACCAAAAT CACTGAAGAT TTGTTTCCAG GGTAGTGAAC 20450
  S  V  Y   A  P  K   S  L  K  I   C  F  Q   G  S  E   307
AGACAGCCAT GATAGATTCA TCATCAGCCC AAAACCTTGA ATTGTTAATT 20500
Q  T  A  M   I  D  S   S  S  A   Q  N  L  E   L  L  I  324
AATAATCAAG ACTATAGGTA AGATCATCCA TTTTATTTGT ATAAAATATA 20550
 N  N  Q   D  Y  R                                     330
TCGGTATATA TATATTTTTC TATTAATGGT AACTTTAAAG TTCTTTTTTT 20600 | REPEAT
CTTTTTTAAA TTTTGAGATG GAGTTTTGCT CTTGTTGCCC AGGCTGGAGT 20650 | var(20647):[C:0.01]
GCAGTGGTGC GATCTCAGCT CACTGCAACC TCTGCCTTCC AGGTTCAAGC 20700
AATTCTTCTG TCTCAGCCTC CCAAGTAGTT GGGACTACAG GCATGTGCCA 20750
CCATGCCTAG CTAATTTTTC TATTTTTAAT AGAGACAGGG TTTCACCATA 20800
TTGGCCAGGC TGGTCTCAAA TTCTGGATCT CAAATTATCC ACCTGCCTCA 20850 | var(20819):[G:0.01]
GCCTCCCAAA GTGCTGGGAT TACAGCCGTG AGCTACTGCT CTCAGCCTAA 20900
ACTTCTTTGA ATTATTTGAT GGAGAATTTT ATTTAAGAGG TAGGGTCTTG 20950 | var(20916):[C:0.02] | REPEAT | var(20945):[T:0.26]
CTATTTTGTC CAGGCTGGTC TCAAACTCCT GGGCTCAAAT GATTGTCCTG 21000
CCTCAGCCTC CAAGTAGCTG AAACTATGGG CACAAACTGC CATGCCCAGC 21050
TAATGGTGGA GAAATATTAA GTAAGCATGT TTTAAATCAT TGTACTGTTT 21100
TTGCTGAACT GGTCAGATGT TTCACCAAAA TCAAGTTTTA AAAAGATATT 21150
TGTACTAAAT AACAAAAAAC AACCCAGTTC AGAACTGGGT AAAGGAACTT 21200 | REPEAT | NOT SCANNED
AATAGACATT TTCACAAAGA AGGTAAACAA ATGGCCAGTA AGTACCAGAA 21250
AAGATGCTCA ACTTTACTAG TCATTAGGGA ACTACAAATC AAAACCGCAG 21300
TTAGATACCA CTTCACATCC ATTAGG
TTAT AGGTTAAAAT TACTCTGTCT 21350
TTGACTTTCT ATGATATCCT ATGTTATCAT GGCATAGAAA GTCAATGACC 21400
AAGCCTGGTA GTTATTACAA AGTGTTTTAT ATTCAGTTTT ACCTTGTCAT 21450
GTTTCACACT TTATCATTGT CAAACATTGT TTGACTTCCT GCTATATATT 21500
AGGGATACAG ATACTTAAAT GATAGAATAT CTGATCTCCA GGAGTTAGTA 21550
TTATAGTTGA AAGGAACAAT TGAAAAGTCT TTTCACAGAC TTAAATGAAA 21600
GAATCCTCAG GTTAAAAGAT GGATATTCTA CGTACTGAAC TATCTGAATA 21650
GCTCCAATGC TTCCATAGGC TTGCTGCCTG TTCAGTGCAG TATTACATCC 21700
ATTGATTTCT ATAACAAATG GGAGGTTTAT GTGTGCCCCT TACCTCCTTT 21750
TAGAAATAAG TTCTCAAAAA AAAAAAATGT ACATGTGATG GGAGACACCC 21800
CCCCTCCCCC TAGCCAGTTG ATATGAGTAG TTCCCTACAA ATTAGTTTAA 21850
ATGGGTATGA CAGAAATCTG GTAGAATGAT GACTAAATCT TAAAAGTCAT 21900 | REPEAT
TCTTGTTTCC TCTCCTTTCA CACCTCAGAT TTGATCCATC AGAAAATCCT 21950
CTTGATCTAG CCTTCAGAGT ATATACCAGT TCTGGATCAC TTGTCACCAT 22000
TTCCAAGGCT ACTACCCTAA CCCAAACCTC TATCATCTTT AGCATAGACT 22050
ACTATAATAG CCTCCTAGCT TTTCTTTCTG CCCTCTTCTT ACCTTCCTAT 22100
AGTTTATTCT CAACATATTA ATAGTAGTCA TACTGTGATA TCCTTTTAAT 22150
CCAGAAATCA GATCTTGTAA CTCTTCTGCT GAAAACCTTC CAGTGGCTCT 22200
CCTTACATTT ACAATAGAAT CCAGACTCTT TGGCCTATAA GGACTTCTAT 22250
GTCCTGGCCT CTATCAACTT CTTCATTCAT CTCTCTCTAT TCTTACCCCC 22300
ACTTGCAAAG CTCCACTAAC CTTGATCTTC TTTTTTGTTC TGGAGCCAGA 22350 | REPEAT
CTTCCTGGGC TTAAATTGCT GCTATGCTAC TTACTTGGAA
ATCTTGGACA 22400
AGTTACCTAA TTTCCTTGTT CTTAAGTTAC TTCTGTTGTA AAATGATGTG 22450
GCCAATAATA GTGCCTATCT CATAACATGG TTATTAGAAT TAAACAAGTT 22500
AATACTTTTA AAATGCTTAG AACAATTGTG GGTACATACT AAGTATCATT 22550
TTATGTTAGC TGT
CCTCATT ATTGTTGTCA TGATTCCCAT CCCATCGTCA 22600 | REPEAT
TCTTTGCATT GCTGCCTTCT TTTTTAATCA TTCAGTTCTC AACTCTACTA 22650
TCAAATTCAT AGGGAAGTCT TTCTTAATCA ACCTAACTAA AGCAACCACC 22700
CTGGTCCTTC TCTGTATATT CCGTTTTTTT TGTTTGTTTG TTTTTTGTTT 22750 | REPEAT
TGAGATGGAG TCTCACTCTG TTGACCAGGC TGGAGTGCAG TGGTGCAATC 22800
TTGGCTCACT GCAAGCTCTG CCTCCAGGGT TCACGCCATT CTCCTGCCTC 22850
AGCCTCCCAA GTAGCTGGGA CTACAGGCAC CCACCACCAT GCCCAGCTAA 22900
TTTTTTTTTT GTATTTTTAG TAGGGACGGG GTCTCACTGT GTTAGCCAGG 22950
ACGGTCTCGA TCTCCTGACC TCATGATCCA CCCGCCTCGG CCTCCTAAAG 23000
TGCTGGGATT ACGGGTGTAA GCCACCGTGC CCGGCCTGTT TTTGTTTTTT 23050 | REPEAT
TTAGCTGTTT CTGTACCTAA AATTATTTTC TTGATATGAT TATGTGTTTA 23100
TTGTTT
TTAT TGTTTATTTC CCCTCGCTCT TTGTCTTGTC TTCAGTCACG 23150
GCCAGTAAAC TGACAAAAGT TATTGTCAAT GGCTAAGTGC GGTGGCTCAT 23200 | REPEAT
GCCTGTAATC CCAGCACCCT GGGCAGGCCA ACGTGGGTGG ATCACTTGAG 23250
GCCAGGAGTT TGAGACCAGC CTGGTCGCCA TGGTGAAACC CTGTCTTTAC 23300
CAAAAATACA AAATTTAGCC AGCATAGTGG CACACCTGTA ATCCCAGCTA 23350
CTCAGGAGGC TGAGGCATGA GAATCACTTG AACCCTGGAG GCAGAGGTAG 23400
CAGTGAGCCT AGATAGTGCT GCTGTACTCC AGCCTGCGCA ACAGAGCAAG 23450
ACTCTGTC
TA AATAAATAAA TAAATAAAAA GTTATTGGCA ATCGCCATTA 23500 | REPEAT
GGCTGTAAGG TCTGTGAAGA CAGGAATCAT GTCCGTCTTA TATGCCCAGT 23550
GTTTAGCATA GAGTTTTGAA TACCATAAGG GCTCAAAAAG TATTTGTTAA 23600
ATATTAAAAT GAAT
CAGATT TTTTACATGT ATTATATGAA GTTGTCTAAT 23650
AAATAGTCCA ACTAAATGAA TTTTTTTGTT TCTTTGTTTT TGTTTGTTTT 23700 | REPEAT
AGACAGAGTC TCACTTTGTA GCCCAGGCTG GAGTGCAGTG GCGCAATCTC 23750
GGCTCACTGC AACCTCCGCC TCCCGGGTTC AAGTGATTCT TATGGCTCAG 23800
CCTCCTGAGA AGCTGGGATT ACAGGTGCCT GCCACTATAC CTGGCTAATT 23850
TTTGTATTTT TTTTTCAGTA GAGATGGGGT TTCACCATGT TGGCCAGGCT 23900
GGTCTTGAAC TCCTAACCTC AAGTGATCCA CCTGCCTCTG CCTCCCAAAG 23950
TGCTGGGAAT ACAGGCATGC GCCACCTTGA CTGACC
AGCA TTCTTTAGAA 24000
TAGCTCATTT CTTTATAAAT CACCTAGGAA TTATGAAATT GTCTTGTACT 24050
TGTCATCAGA ACAAGATCAT TATAGTAAAT ATTTATTTTA ACAATATAAA 24100
AGCCCCTCCA CCCTTAAGGA TATATTATTA ATATCTTGCT ATTATGGATG 24150
GAATAAATAG ACTAGAAAAC TTTATATTAG TGTGAATATT GTAACTGATC 24200
TATAAAAGAA GTCATAAAGT GCAAGGAGAT TCTATTCATC CTTGTTAAAG 24250 | REPEAT
TGTAGTTCAT TGACCAATAG CATATATGGG AGCTTGTTCA AAATATATCC 24300 | REPEAT
TCATAAAATG AGTTAGGGAG GATTCCCTCT TTTTCTGTTG ATTGGAATAG 24350 | var(24319):[C:0.01] | var(24323):[G:0.19]
TTTCAGAAGG AATGGTACCA GCTCCTCCTT GTATCTCTGG TAGAATTTGG 24400 | var(24365):[A:0.02]
CTGTGAATCC ATCTGGTCCT GGACATTTTT TGGTTGGTAA GCTATTAATT 24450
ATTGCCTCAA TTTCAGAGCC TGTTATTGGT CTATTCAGAG ATTCAACTTC 24500
TTCCTGGTTT AGTCTTGGGA GGGTGTATGT CTCCAGGAAT TTATCCATTT 24550
CTTCTAGATT TTCTAGTTTA TTTGCATAGA GGTGTTTATA GTATTCTCTG 24600
ATGGTAGTTT GTATTTCTGT GGGATCAGTG GTGATATCCC CTTTATCATT 24650
TTTTATTGCA TCTATTTGAT TCTTCTCTCT TTTCTTCTTT ATTAGTCTTG 24700
CTAGTGGTCT ATCAATTTTG TTTATCTTTT CAAAAAACCA GCTCCTGGAT 24750 | NOT SCANNED
TCACAACAAA GATCAAAAGA GACAAAGAAG GCCATTACAT AATGGTAAAG 24800 | REPEAT
GGATCAATTC AACAAGAAGA GCTAACTATC CTAAATATAT ATGCACCCAA 24850
TACAGGAGCA CCCAGATTCA TAAAGCAAGT ACTTAGAGAC CTACAAAGAG 24900
ACTTAGACTC CCACACAATA ATAATGGGAG ACTTTAACAC CCCACTGTCA 24950
ACATTAGACA GATCAACGAG ACAGAAAGTT AACAAGGATA TCCAGGAACT 25000
GAACTCAGCT CTGCACCAAG CGGACGTAAT AGACATCTAC AGAACTCTCC 25050
ACCCCAAATC AACAGAATAT ACATTCTTTT CAGCACCACA CCACACCTAT 25100
TCCAAAATTG ACCACATAGC TGGAAGTAAA GCACTCCTCA GCAAATGTAA 25150
AAGAACAGAA ATTATAACAA ACTGTCTCTC AGACCACAGT GCAATCAAAC 25200
TGGAACTCAG GATTAAGAAA CTCACTCAAA ACCGCTCAAC TACATAGAAA 25250
CTGAACAACC TGCTCCTGAA TGACTACTGG GTACATAACG AAATGAAGGC 25300
AGAAATAAAG ATGTTCTTTG AAACCAACGA GAACAAAGAC ACAACATACC 25350
AGAATCTCTG GGAC